Esdoorn in beeld

Zorglocatie De Esdoorn in te vinden aan de rand van de Zwolse wijk Dieze, één van de oudste wijken
van Zwolle. De Esdoorn is een zorggebouw met 64 appartementen en drie woningen voor
verpleeghuiszorg. De appartementen kunnen naar eigen smaak worden ingericht, een aantal
voorzieningen zijn al aanwezig. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze cliënten zich bij ons thuis
voelen, is het mogelijk om gebruik te maken van een aantal aanvullende diensten, zoals het
verzorgen van de was en tv- en telefoonaansluiting op de eigen kamer. Iedere cliënt heeft de
beschikking over een eigen kamer. Op de begane grond van het gebouw zijn tevens de keuken, liften,
restaurant Onder de Esdoorn, bibliotheek en kapsalon gevestigd. Iedere verdieping heeft een
huiskamer waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten.

Zorg
De zorg binnen de Esdoorn sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de
mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij
proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg
over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP) ruimte voor
geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening. Bijvoorbeeld
om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

Zorg op maat
Op de eerste dag van verblijf maakt de cliënt kennis met de medewerkers in de verzorging. De cliënt
krijgt dan een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV-er) toegewezen. De EVV-er maakt afspraken
met de cliënt over de zorg en de inhoud van het zorgleefplan in relatie tot de indicatie. De wensen
van de cliënt worden daarin zorgvuldig meegenomen en met hem besproken. Tevens kunnen de
cliënt en direct betrokkenen bij deze EVV-er terecht met alle vragen en/of opmerkingen.

Voor verzorgingshuis cliënten van de Esdoorn is de huisarts eindverantwoordelijk voor de medische
zorg. De specialist ouderengeneeskunde is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van een deel van
het zorgleefplan, het deel dat betrekking heeft op eventuele aanvullende zorg, zoals bijvoorbeeld
fysiotherapie of andere therapie. Het andere deel van het zorgleefplan voor deze cliënten valt onder
de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Kort na opname is er een kennismaking met de specialist ouderengeneeskunde, de cliënt en zijn of
haar vertegenwoordiger. Er vindt (meestal) een lichamelijk onderzoek plaats, de
gezondheidsproblemen worden in kaart gebracht en in overleg met de cliënt en zijn of haar
vertegenwoordiger wordt behandeling ingesteld en worden verwijzingen naar de fysiotherapie,
ergotherapie of logopedie doorgezet. Samen met het multidisciplinair team wordt daarna het
zorgleefplan opgesteld.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Servicepunt

maandag t/m vrijdag: 07:30 - 21:00 uur
weekenden en feestdagen: 09:00 tot 21:00 uur

 

info@zgijv.nl 038 457 4574
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Andere locaties

Alle locaties