Toezicht en aansturing

Sinds 1 januari 2023 is de raad van toezicht, raad van bestuur en managementteam van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht één.

Raad van toezicht, raad van bestuur en managementteam

Leden Raad van Toezicht

 • Alex Bonnema
 • Jokelien Brouwer
 • Christiaan Sleurink
 • Jan Duenk
 • Yolande Mansveld
 • Marcel Wijnands

Leden Raad van Bestuur

 • Frank Kodden
 • Marco van Alderwegen

Managementteam

 • Harald Rook, Directeur Bedrijfsvoering
 • Hennie Bogaards, Directeur Wonen Leven Zorg (Driezorg)
 • Pauline Tielrooij, Directeur Thuis en Herstel
 • Jan Hoogeveen, Directeur Wonen, Leven, Zorg (ZGIJV)
 • Jaap Zoer, Concerncontroller
 • Martine van Minnen, Bestuurssecretaris