Klachtenregeling

Zit u ergens mee? Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Op deze pagina kunt u lezen wat u kunt doen.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Blijf niet rondlopen met uw vragen, zorgen of gedachten over de zorg aan u of uw dierbaren. We zetten op deze pagina op een rij wat u kunt doen als iets niet gaat zoals u verwacht.

1. In gesprek met het zorgteam

Ga in gesprek met het (vaste) zorgteam. Bijvoorbeeld met uw vaste contactpersoon of met de betrokken team- of locatiemanager van de afdeling. Vaak kan een gesprek al helpen om elkaar beter te begrijpen. 

2. Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Wilt u liever niet met een medewerker praten? Of komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze zoekt samen met u naar een oplossing voor het probleem. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken per mail via bemiddeling@quasir.nl of via telefoonnummer 06 – 48 44 55 38.  

3. Klachtencommissie

In sommige gevallen is het goed om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon kan u hierover adviseren. Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn aagesloten bij klachtencommissie Signalis. Kijk voor meer informatie over deze commissie op: www.klachtencommissiedzv.nl

4. Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Cliënten en bewoners die vanwege hun zorgvraag vallen onder de Wet zorg en dwang, hebben recht op een cliëntvertrouwenspersoon. Deze persoon kan u ondersteunen en informatie geven. Bijvoorbeeld als u vragen heeft met betrekking tot onvrijwillige zorg, maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij problemen rondom de opname of het verblijf bij Driezorg of Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Cliënten van Driezorg kunnen terecht bij Suzan Steert van het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Zij is te bereiken via het telefoonnummer 06 – 15 51 38 54 en het e-mailadres: s.steert@hetlsr.nl

Cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kunnen contact opnemen met de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg: KCOZ - Klachtencommissie onvrijwillige zorg.


U vindt hier de brochures die u meer uitleg geven over de Wet zorg en dwang.