Medezeggenschap

Meepraten, meedenken en adviseren over belangrijke besluiten. Dat is waar medezeggenschap over gaat. Dit is belegd bij de organisaties van Vereen, Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Centraal en op locatie

Centrale Bewonersraad

De Centrale Bewonersraad van Vereen adviseert, praat en denkt mee over besluiten die de hele organisatie aangaan. De raad bestaat uit een afvaardiging van bewoners, cliënten en naasten. Daarnaast zijn er op locatie bewoners- en cliëntenraden. 

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar centrale.bewonersraad@driezorg.nl  

Lokale bewoners- of cliëntenraad
Medezeggenschap is echter niets zonder de inbreng van cliënten en huurders. Stap naar de raad van uw locatie als u ergens mee zit of als u een goed idee heeft, iets wat de hele locatie aangaat. Op vrijwel alle locaties is er een bewoners- of cliëntenraad actief.