Behandelcentrum

Specialisten

Bij Vereen werken specialisten Revalidatie en Behandeling samen in ons behandelcentrum. Het behandelcentrum bestaat uit een gespecialiseerd multidisciplinair behandelteam dat zich richt op de oudere doelgroep met complexe problematiek. De behandelaars behandelen zowel op locaties als aan huis.

Het multidisciplinaire team bestaat uit:

 • Logopedisten
 • Diëtisten
 • Ergotherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Psychologen
 • Observatie cognitie
 • Specialistische behandelingen

Wie kan bij ons terecht?
Mensen die in één van onze verpleeg- of verzorgingshuizen wonen en ouderen die revalideren en tijdelijk bij ons verblijven kunnen terecht bij het behandelcentrum. De logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut en specialist ouderengeneeskunde behandelen ook ouderen die thuis wonen.

Doorverwijzing
Communicatie met u, als verwijzer, is voor ons een belangrijk aandachtspunt. U ontvangt een beknopt verslag bij tussentijdse evaluatie of na het beëindigen van de behandeling. Dit doen wij in de vorm van telefonisch contact, email of per brief. Als een patiënt zich zonder een verwijzing heeft aangemeld, ontvangt u een verslag van de intake. In dit verslag staat ook vermeld of er een indicatie is voor een behandeling. Uiteraard kunnen verwijzers met betrekking tot een behandeling altijd contact met ons opnemen.

Als behandelaar ontvangen wij graag van u alle relevante medische informatie, zoals uitslagen van onderzoeken en beeldvormende diagnostiek. In de verwijsbrief lezen we graag of u een bepaalde specialisatie nodig acht. Evidence based werken is ons uitgangspunt. Dat betekent dat relevante richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek sterke invloed hebben op ons handelen.

Verschillende behandelvormen
Zoals hierboven vermeld, richt het behandelcentrum in Zwolle zich op verschillende vormen van behandeling. We maken onderscheid in:

 • Behandeling thuis
 • Revalidatie met en zonder verblijf
 • Behandeling bewoners locaties 

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de logopedist?

 • Onderzoek en advies rondom slikken en/of kauwen.
 • Taalproblemen zoals het vinden van woorden, begrijpen van gesproken taal, lezen of schrijven.
 • Verminderde spraakverstaanbaarheid.
 • Communicatieproblemen bij dementie.

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de ergotherapeut?

 • Problematiek omtrent ADL en/of huishoudelijke taken.
 • Vrijetijdsbesteding
 • Verplaatsen in en rondom huis
 • Advies over aanpassingen in de woning, hulpmiddelen en de vergoeding daarvan en begeleiding bij het aanvragen.
 • Adviezen omtrent comfort tijdens zitten en/of liggen.
 • Adviezen richting zorg of mantelzorger rondom zorg van cliënt.

Voor welke hulpvragen kunt u verwijzen naar de fysiotherapeut?

 • Algehele lichamelijke achteruitgang (kracht, conditie, balans en/of mobiliteit.)
 • Chronische aandoeningen.
 • Status na operatie, trauma of ziekenhuisopname. Lichamelijke klachten (nek- of rugklachten, schouderklachten, heup- of knieklachten.)
 • Loopproblematiek.
 • Adviezen omtrent loophulpmiddelen.

Samenwerkingspartners

 • OIM-orthopedie Zwolle
 • Kemerink voet en beweging
 • Revalidatiecentrum de Vogellanden
 • Thuiszorgorganisaties regio Zwolle Ziekenhuizen in Zwolle en omstreken
 • Huisartsenpraktijken Zwolle en omstreken

Netwerken

Wij zijn multidisciplinair aangesloten bij de volgende netwerken.

 • MS Zorg Nederland
 • Parkinsonnet
 • Transmurale Stroke Service Zwolle
 • Dementie netwerk Zwolle
 • COPD en Hartrevalidatie netwerk Zwolle
 • Geriatrienetwerk Zwolle

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het behandelcentrum. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen vanaf 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (038) 457 4321 of via e-mail lefsec@zgijv.nl.

Andere diensten