Riethorst in beeld

De Riethorst is gevestigd bij woonzorgcentrum Rivierenhof in de Aa-landen in Zwolle. De Aa-
landen is een geliefde woonwijk met goede voorzieningen voor jong en oud. Bij de Riethorst is veel
aandacht voor kleinschalige zorg. Dit is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare
omgeving. De Riethorst heeft ruime huiskamers en uitsluitend eenpersoonskamers. Wij stimuleren
de cliënt om van de eenpersoonskamer zoveel mogelijk een eigen geliefde en vertrouwde
woonomgeving te maken. Bijvoorbeeld door eigen meubels of andere dierbare spullen mee te
brengen, zoals het oude dressoir waar de zondagse kopjes in staan, het schilderij aan de muur uit het
ouderlijk huis of de foto’s van de (klein)kinderen. De cliënten die hier verblijven leven zo normaal
mogelijk met elkaar en kunnen zelf (met ondersteuning) hun dagelijks leven inrichten. De
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn onderdeel van dit dagelijks leven en sluiten, in de
ondersteuning en zorg die zij verlenen, zoveel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de
cliënt. Naast de gebruikelijke aandacht voor zorg, wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan
wonen en welzijn. De diverse activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij de interesses en
mogelijkheden van de cliënten.

De Riethorst is gebouwd in een carrévorm met in het midden een mooie binnentuin. De binnentuin
biedt de cliënt de mogelijkheid om bij mooi weer lekker buiten te zitten en deel te nemen aan
tuinactiviteiten. Opvallend zijn de speels vormgegeven huiskamers en het interieur in
sfeerverrijkende warme kleuren. Vanaf de eigen kamers is de huiskamer eenvoudig te bereiken
evenals het loopcircuit en de terrassen rond de binnentuin. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat
het voor de cliënt voelt als thuis, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal
aanvullende diensten, zoals het verzorgen van de was en tv- en telefoonaansluiting op de eigen
kamer. Het activiteitenaanbod in de Riethorst is zeer uitgebreid, waarbij wordt ingespeeld op de
gezamelijke interesses en behoeften. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor activiteiten op maat,
bijvoorbeeld door een specifieke hulpvraag van een client.

Zorg
De zorg binnen de Riethorst sluit zoveel mogelijk aan bij de beleving, wensen en behoeften van de
mensen die bij ons wonen. Cliënten mogen zichzelf zijn, ook in deze fase van hun leven. Daarbij
proberen wij zelfredzaamheid en zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren en nemen wij zorg
over daar waar dat noodzakelijk is en waar de zorgindicatie, het zorgzwaartepakket (ZZP), ruimte
voor geeft. Ook familie of mantelzorgers dragen verantwoordelijkheid bij de zorgverlening.
Bijvoorbeeld om de cliënt te begeleiden naar specialisten in het ziekenhuis.

Zorg op maat
Binnen de Riethorst staan wij voor persoonlijke zorg. Op de eerste dag maakt de cliënt kennis met de
medewerkers in de verzorging op de wooneenheid. De cliënt krijgt dan een Eerst Verantwoordelijk
Verzorgende (EVV-er) toegewezen. Hij of zij maakt afspraken met de cliënt over de zorg en de inhoud
van het zorgleefplan in relatie tot de indicatie. De wensen van de cliënt worden daarin zorgvuldig
meegenomen en met hem besproken. Tevens kunnen de cliënt en direct betrokkenen bij de EVV-er
terecht met alle vragen en wensen.

Je kunt deze video niet bekijken, vanwege jouw cookie instellingen. Sta ook 'tracking' cookies toe om deze video te bekijken.

Cookie instellingen wijzigen

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Servicepunt

maandag t/m vrijdag: 07:30 - 21:00 uur
weekenden en feestdagen: 09:00 tot 21:00 uur

 

info@zgijv.nl 038 457 4574
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Andere locaties

Alle locaties