De Hoekstee in beeld

Zorglocatie de Hoekstee is een unieke huiselijke locatie te vinden in het gezellige stadje Ommen. De Hoekstee biedt zorg aan cliënten met dementie, met een passend zorgzwaartepakket. De locatie is in alle kwaliteitsfacetten van zorgverlening en medische behandeling ingericht als levensfase-bestendige locatie. 

Zorg binnen de Hoekstee

Binnen de Hoekstee is veel aandacht voor kleinschalige zorg. Cliënten die bij ons wonen, leven zo normaal mogelijk met elkaar in een huishoudelijke omgeving en kunnen zelf (met ondersteuning) hun dagelijkse leven inrichten. Kenmerkend voor de Hoekstee is de centraal gelegen keuken waarin onze kok dagelijks de maaltijd bereidt. Cliënten mogen daarbij helpen, maar de keuken is vooral ook een gezellige ontmoetingsplek voor cliënten, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.

De Hoekstee biedt verschillende belevingsgerichte loopcircuits, zowel binnen als buiten. Daarnaast beschikt de locatie over een tuin die volledig is afgestemd op de beleving van de cliënt. Een plek waar hij op een actieve en genietende wijze kan verblijven. Cliënten beschikken over een eenpersoonskamer waarin een vaste kast en een bed met nachtkastje aanwezig zijn. Verder is de inrichting van de kamer (na afstemming met onze medewerkers) geheel vrij. Wij vinden het belangrijk dat de eigen woonsfeer ook binnen de Hoekstee teruggevonden wordt. 

Activiteiten 

Naast de gebruikelijke aandacht en zorg biedt de Hoekstee veel aandacht aan wonen en welzijn door middel van inloopactiviteiten van verenigingen. Cliënten kunnen aanschuiven bij verenigingen binnen de Hoekstee. Diverse activiteiten sluiten zoveel als mogelijk aan bij de interesses en mogelijkheden van de cliënt.

Dagbesteding

Daarnaast biedt de Hoekstee dagbesteding in dagbestedingsruimte "Aan de Vecht". Als zelfstandig wonen om ondersteuning vraagt, kan dagbesteding namelijk een eerste volgende stap zijn. Die eerste stap wordt vaak als moeilijk ervaren en daarom zoeken we nadrukkelijk contact in de thuissituatie en samenwerking met de omgeving. Zo raken ouderen sneller vertrouwd met de dagbesteding. We creëren een omgeving waarin veiligheid, warmte en gezelligheid te vinden is. Dat doen we samen met de Thuiszorg, casemanagers Dementie en het SamenDoen-team van de gemeente.

Vanuit de indicatie wordt gekeken op welke dagen er deelname mogelijk is. Die vaste structuur geeft ons inzicht in belemmeringen in het lichamelijke, psychische en/of sociale functioneren. Maar belangrijker nog: het geeft inzicht in de mogelijkheden. En daar stemmen wij de activiteiten op af. Ook willen we graag onze kennis en ervaringen rondom dementie delen in de thuissituatie en met mantelzorgers, zodat langer thuis wonen makkelijker wordt.

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Servicepunt

maandag t/m vrijdag: 07:30 - 21:00 uur
weekenden en feestdagen: 09:00 tot 21:00 uur

 

info@zgijv.nl 038 457 4574
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

Andere locaties

Alle locaties