Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Ze regelen uw rechten en uw plichten en die van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Deze afspraken verschillen per type zorg. Hier kunt u algemene module en bijzondere modules lezen.